Home

Voor wie

Vergoedingen

Relevante informatie

Cliënt ervaringen

Contact


PsyMenta begeleidt door o.a. het inzetten van een innovatieve interventie bij stagnatie in het functioneringsproces. Deze interventie, genaamd Multi-component Ontwikkelings Traject, opgezet en ontwikkeld door PsyMenta draagt bij aan het opheffen van stagnatie(s), en verhoogt daarbij de participatie-, en zelfredzaamheidsgradatie.

De begeleiding wordt niet alleen gericht op de hulpvraag maar vooral op de hulpsituatie waarbij door verheldering oorzaak en gevolg in kaart wordt gebracht. De hulpsituatie waarin men is vastgelopen bestaat vaak uit een combinatie van aspecten uit drie levensdomeinen; privé, sociaal en de arbeidsmarkt. De status van het integraal vertrekpunt is van cruciaal belang in de ondersteuning voor de cliënt en/of ondersteuning vragende gezinnen met opvoed-, en opgroei moeilijkheden of Multi problematiek.

Onze aanpak is domein overstijgend waardoor synergie ontstaat in iedere domein specifieke begeleiding.

 

   

Dr. Herman Kroneman - verzekeringsarts en medisch adviseur:
"Het Multi-Component Ontwikkelings Traject is een inhoudelijk, waardevol instrument"

   

 

 

 

Doelstellingen naar aanleiding van de hulpvraag, volgens een nieuwe strategie, voor de ondersteuningsvragers:

  • opheffing stagneringen
  • betere functionering op verschillende levensdomeinen
  • de zelfredzaamheidsgradatie verhogen
  • de mate van levenswaardering verhogen ondanks (nieuwe) situatie
  • de participatie bevorderen
  • de re-integratie bevorderen
  • (langdurig) arbeidsongeschiktheid voorkomen
  • verandering in gezinssystemen