Home

Voor wie

Vergoedingen

Relevante informatie

Cliënt ervaringen

Contact

 

 

 

www.overheid.nl   Biedt informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid en bevat alle actuele wet- en regelgeving
www.minszw.nl   Biedt actuele informatie over sociale zekerheidswetgeving zowel voor werkgever als werknemer
www.werkennaarvermogen.nl  

Biedt uitgebreide informatie over de WIA en hoe deze wet aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids-(on)geschiktheid en re-integratie

www.postbus51.nl  

Actuele overheidsinformatie. Zie met name thema’s werk, en inkomen en ziek en arbeidsongeschikt

www.uwv.nl  

Informatie over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

www.cwi.nl   Informatie over ontslag, uitkering en re-integratie
www.wetwegwijzer.bibliotheek.nl  

Wijst de weg naar wetten en regels voor iedereen die zelf op zoek wil gaan naar juridische informatie

www.handicap.nl   Overzicht van wetten en regelingen, met beschrijving van hoe de regeling werkt, wie er gebruik van kan maken en waar men moet aankloppen als men denkt recht te hebben op de genoemde faciliteiten
www.adviesraad-cg.nl   bevordering van de gelijkwaardige positie als volwaardig
burger van Sittard-Geleen van alle inwoners met een
chronische ziekte en / of
 een psychische, verstandelijke,
zintuiglijke of fysieke functiebeperking. 
3 speerpunten:
 

-volwaardig burgerschap,
-integrale toegankelijkheid en
-individuele en collectieve voorzieningen