Home

Voor wie

Vergoedingen

Relevante informatie

Cliënt ervaringen

Contact

 

 

 


Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor het ontwikkelingstraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het     algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren wat ook positieve gevolgen heeft voor werk gerelateerde zaken. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken wat jouw mogelijkheden zijn.

Maar ook wanneer je merkt dat je op je tenen bent aan het lopen en iedere dag een gevecht voor je is, kun je  in het kader van burn-out preventie of  voorkoming van langdurig ziekteverzuim, in gesprek gaan met je werkgever.

 • Via de Arbo-dienst
  Wanneer je ziek bent is de werkgever, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, verplicht om de re-integratiekosten op zich te nemen.  Je kunt dit bespreekbaar maken met de bedrijfsarts en je werkgever om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 • Via de gemeente
  Wanneer je een uitkering ontvangt vanuit WWI kun je informeren bij je accountmanager of re-integratiebegeleider of  je gebruik mag maken van je persoonlijk re-integratiebudget.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
  Meer info op www.belastingdienst.nl

 • Via het UWV
  Wanneer je een Ziektewet uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV informeren of je gebruik mag maken van je persoonlijk re-integratiebudget ten behoeve van je herstel en re-integratie naar arbeid. Daarmee kan het UWV een budget aan je beschikbaar stellen waarmee je je traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.
  Meer info op www.uwv.nl