Home

Wat doen wij en hoe

Wat is Multicomponent Traject

Schema Multicomponent Traject

Waarom Multicomponent Traject

Maatschappelijk welzijn

Cliënt ervaringen

Vergoedingen

Opdrachtgevers en/of partners

Contact

 


Onze nieuwe samenleving en dus ook de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is gebaseerd op het uitgangspunt van zelfredzaamheid: mensen kunnen en moeten het zoveel mogelijk zelf doen, en wanneer zij het niet alleen kunnen, vragen zij hun netwerk om hulp. Voor mensen die in een kwetsbare situatie verkeren als gevolg van psychische, fysieke of financiële problemen is dit niet altijd mogelijk of vanzelfsprekend.

Zij zijn zelf niet altijd meer goed in staat om eigen initiatief te nemen, om hun netwerk in te zetten, of om hulp te vragen. Of ze zijn niet in staat of nog niet zover om te zien dat zij hulp nodig hebben. “ik kan het wel alleen”.

Doordat men vaak het overzicht verliest neemt men geen concrete stappen meer (moedeloos) om hun problemen op te lossen en verergert de problematiek.
Het doe-vermogen zoals bijvoorbeeld in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met (nog) meer tegenslagen wordt steeds minder. Of men probeert het wel maar passen de getroffen voorzieningen niet. Vaak komt men hier pas later achter wanneer de voorzieningen al lopen met alle gevolgen van dien.

Voor deze mensen is passende, professionele steun nodig, iemand die samen met hen de teugels in handen neemt, samen de nieuwe richting en doelstelling(en) gaat bepalen zodat hij/zij  in een juiste tempo (weer) grip op zijn/haar leven krijgt.

PsyMenta helpt deze mensen in de weg naar het (weer) oppakken van de eigen regie.  We zorgen er samen voor dat men niet (meer) geleefd wordt door problemen en/of (medische) situatie waar men in zit.