Home

Voor wie

Vergoedingen

Relevante informatie

Cliënt ervaringen

Contact

 


Soms komt men op een punt waarbij men denkt "ik weet het allemaal niet meer".
Durf op dat moment om voor jezelf op te komen en vraag hulp voordat je verder afglijdt in een neerwaartse spiraal.

Een vraag om ondersteuning (privé, sociaal, arbeidsmarkt) betekent dat de zelfredzaamheid op dat levensgebied op dat moment op een zodanig level is dat het op eigen kracht niet (meer) lukt wat men kwetsbaar maakt.

Mensen die vaak als kwetsbaar worden beschouwd zijn mensen:

 • met een lichamelijke beperking
 • met chronische psychische problemen (Burn Out)
 • met psychosociale (inclusief materiële) problemen
 • met opvoed-, en opgroeiproblemen 1)
 • die betrokken zijn bij huiselijk geweld
 • die uitgestoten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie
 • met een grote afstand tot de samenleving of arbeidsmarkt

Kenmerken van kwetsbare mensen:

 • opeenstapeling van problemen of beperkingen (multi complexe problematiek)
 • gevoelens van machteloosheid en wantrouwen
 • verstoorde communicatie
 • geen of beperkte toegang tot hulpbronnen
 • disbalans tussen draagkracht en draaglast
 • afhankelijkheidssituatie
 • laag zelfbeeld

1) Als gevolg van toepassing van het Multi-component Ontwikkelings Traject bij ouders, kan er indirect invloed uitgeoefend worden op, en met directe gevolgen voor, het functioneren van het kind (met of zonder beperkingen) op de volgende gebieden; privé, sociaal en school.